Thursday, June 5, 2008

Вирус гэж ..... ?

Вирусны эсрэг програм хангамж гэдэг маш хүндрэлтэй асуудал юм аа. Би одоог хүртэл олон төрлийн вирусны програм хайгаад олоод "crack"-даад энд тэндээс хулгайлаад л суулгаад одоог ч хүртэл найдвартай сайн програм олсонгүй шоо. Нэг удаа ICS Mongolia-аас вирусны Kaspersky гээч програм худалдаж аваад суулгасан гайгуй байсан боловч бас л ...
... зугээр л мэдлэг ээ хуваалцах хэрэгтэй юм болов уу даа ? Вирусны програмын талаар сэтгэгдэл ээ бичээрэй.

Tuesday, March 18, 2008

Бас нэгэн блогийн хаяг.

Хамтран ажилладаг хүнийхээ блогийн хаягийг нэмлээ. Бас их мэдээлэл оруулсан байна шоо. Улам их мэдээлэл нэмж байгаарай гэж хүсье. амжилт.
Ч.Эрдэнэбат. http://erdenebat-chuluun.blogspot.com/

Monday, February 18, 2008

Нэгэн блог

За энд нэгэн байгууллагат хамт ажилладаг хүний блогийг үзэж байгаад нэмэхээр шийдлээ үнэхээр сонирхолтой блог бүтээсэн байна.
http://gdarambazar.blogspot.com/

Monday, February 4, 2008

Нэг нэгэндээ туслая.

ts_munkhtor@yahoo.com мессенжерийн хаяг нэмээд бие биеэндээ мэдлэгээ хүваалцая аа.

Tuesday, January 15, 2008

Server based төрлийн сүлжээ

Server based төрлийн сүлжээний хувьд client server -ийг тодорхойлох хэрэгтэй. Сервер нь энэ төрөлд маш чухал үүрэгтэй бөгөөд үүнийг, их анхаарч үзэх хэрэгтэй. Сервер нь client-ийн шааардсан мэдээллийг илгээх үйл ажиллагааг тодорхойлдог. Ховорхон тохиолдолд хамгийн эхний компьютер серверээр сонгон суурилуулах, загварчлах юмуу өөрөөр хэлбэл client-ийн үүсгэж чадах шаардсан олон үйлчилгээнүүдийг сүлжээгээр үргэлжлүүлэн явуулахад гол үүргийг гүйцэтгэдэг.
Server based төрлийн сүлжээнүүд нь сүлжээн дахь эх сурвалжуудын хяналтыг төвлөрүүлж голдуу сүлжээний аюулгүй байдлыг серверээр хянах болон тохируулдаг. Серверээр ажиллаж байгаа компьютерийн микропроцессор нь хурд сайтай, нэмэлт санах ойтой, дискийн төхөөрөмжийн багтаамж сайтай, нэмэлт гадаад төхөөрөмжүүдтэй байх ёстой. (CDROM гэх мэт)
Серверүүд нь client-д шаардлагатай байгаа олон хүсэлтүүдэд эх сурвалжийг маш хурдан шуурхай дамжуулж хуваалцах ёстой. Сервер нь сүлжээний client-үүдийг шаардсан мэдээллүүдээр нь хангаж ажилладаг. Учир нь физик талын аюулгүй байдал нь ажил хэргийн хэвийн байдлыг тусгайлан байрлуулсан серверээр хянадаг. Server based төрлийн сүлжээ нь хэрэглэгчдийн тайлан, түлхүүр үгүүдийн итгэлцлийг илүү анхаарч төвлөрүүлдэг нэг юмуу хэдэн тусгай серверүүдийг сүлжээнд хэрэглэдэг.
Windows NT нь сүлжээний эх сурвалжид хандаж байгаа хэрэглэгчдийн хандалтыг хянах машинууд, хэрэглэгчид, бүлгүүдийн нэршлийг зохицуулахын тулд domain model-ийг ашигладаг. Хэрэглэгчид эхлээд сүлжээн дэх эх сурвалжид хандахыг зөвшөөрөөд, тэд өөрсдөө мэдээллийн өгөгдлийн сангийн түлхүүр үг, нэвтрэх нэрийг тэмдэглэж хянадаг сервер, domain хянагчийг тодорхойлох ёстой. Өгөгдлийн сангийн domain хянагч дахь мэдээллийн аюулгүй байдлын загварыг зөвхөн сүлжээний администраторууд хянах ба зөвхөн нэвтрэх үг болон түлхүүр үгүүдийн хослолоор сүлжээний эх сурвалжид хандах зөвшөөрлийг авдаг. Ингэх нь зөвхөн аюулгүй байдлыг хангах төдийгүй эх сурвалжуудыг хяналтын зэргээр удирдахыг зөвшөөрөх, тэдгээрийн онцлог мэдээлэл мэдрэмтгий чанар юмуу замаас хамааруулдаг.
Server based сүлжээний хувьд тусгаар эх сурвалжуудын тоон түлхүүр үгийг хэрэглэгчид санах шаардлагагүй ба сүлжээнд өөрөө дангаар орохыг шаарддаг. Үүний нэгэн адил сүлжээний файл, хэвлэх төхөөрөмж болон бусад хандаж байгаа эх сурвалжууд нь тусгай серверт холбогдож, сүлжээнд нэвтрэх хэрэглэгчдийн тусгаар машинуудыг үүнд оролцуулдаггүй.
Баг тооны серверүүд дээрх эх сурвалжуудын төвлөрүүлэлт, мөн түүнчлэн мэдээллийн эх сурвалжийг үүсгэх нь тэдгээрийг нөөцлөх болон таслахгүй байлгахад хялбар байдаг. Server based сүлжээний peer-to-peer -ээс хялбар байдгаараа ялгагддаг.
Peer-to-peer сүлжээнүүд нь 10 болон түүнээс дээш тооны хэрэглэгчдийн хувьд сүлжээний алдагдал гаргах ба 20-оос илүү хэрэглэгчдийн хувьд сүлжээний ажиллагаа бүр унадаг.
Харин server based сүлжээнүүд нь 1000 хүртэлх тооны хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааг удирдаж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын өргөтгөл хийгдэхэд түүний дагуу цар хүрээгээ тэлж чаддаг. Server based сүлжээ нь server гэж нэрлэгдэх компьютерийн тусгай үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан сүлжээний хандалтыг хянах болон аюулгүй байдлын төвлөрөлтийг нэвтрүүлэх сүлжээний эх сурвалжийн агууламжийн цуглуулгыг дэмждэг.
Server based төрлийн сүлжээ нь Peer-to-peer төрлийн сүлжээтэй зарим дутагдалтай талуудаараа адилхан. Server based сүлжээний үйл ажиллагааны энэ илэрхий дутагдлууд нь түүнийг нэмэгдэл өртөгтэй болгодог. Server based төрлийн сүлжээнүүд нь серверийн үйл ажиллагааг хангаж чадах тусгай програм хангамж ажиллах боломжтой үнэ ихтэй компьютер болон бусад нэмэлт төхөөрөмжүүдийг шаарддаг.
Ер нь сүлжээнүүд ихэнхдээ богинохон хугацаанд их мэдээллийг дамжуулах зарчмаар ажилладаг. Server based сүлжээг удирдахын тулд маш их ур чадвар шаардах ба сүлжээний адмистраторыг ажиллуулах, дасгалжуулах, үйл ажиллагааны үнэ өртгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Server based сүлжээ нь эх сурвалжийн төвлөрүүлэлт болон эерэг ба сөрөг үр дагаваруудыг хянадаг. Хэдийгээр хялбар хандалтыг төвлөрүүлэх, координатыг хянах, эх сурвалжуудыг нэгтгэх боловч эдгээр нь сүлжээний уналтын энгийн шалтгаан болдог.
Үйлдлийн сервергүйгээр Server based төрлийн сүлжээ нь сүлжээний түвшнийг хангаж чадахгүй. Сүлжээнд нэгээс олон тооны сервер байхад серверийн хэвийн ажиллагаа алдагдаж, тухайн серверээр дамжигдах эх сурвалжууд тасарна. Мөн сүлжээнд хандаж чадахааргүй болсон хэрэглэгчдийн мэдээлэлд хандахад хяналт тавьдаг.
Server based сүлжээний давуу тал Server based төрлийн сүлжээ нь дараах давуу талуудтай.
- Хэрэглэгчдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг төвлөрүүлж, сүлжээний удирдлагын хяналтыг нэвтрүүлдэг.
- Тоног төхөөрөмжүүд нь сүлжээний эх сурвалжид ашигтай нэвтрэх боломжийг олгодог.
- Сүлжээнд орох энгийн түлхүүр үгээр бүх эх сурвалжид хандаж болно.
- Server based сүлжээ нь ажиллахад түвэгтэй э сүлжээ нь ажиллахад түвэгтэй эх сурвалжуудтай сүлжээ юмуу 10 аас дээш хэрэглэгчтэй сүлжээний хувьд хамгийн тохиромжтой.
Server based сүлжээний дутагдалтай тал Server based төрлийн сүлжээ нь дараах дутагдалтай талуудтай.
- Сервер ажиллахаа болих үед сүлжээний эх сурвалжууд тасардаг.
- Серверийн програм хангамж нь тусгай шинжилгээний албан хаагчид ажиллахыг шаардах ба үүний дагуу үнэ өртөг нэмэгдэнэ.
- Тусгай илүү хүчин чадал сайтай техник хангамж болон тусгай програм хангамжууд шаардах учраас үнэ нь нэмэгдэн